جمعه, ۰۲ تیر ۱۳۹۶

درباره ما

Close
» برچسب : ‘اسیران جنگی’

حقوق اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه (۱۳)

حقوق اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه (۱۳)

 2. ممنوعیت شرکت اسیران جنگی که حین مخاصمات به میهن بازگشته اند در محاصمات مسلحانه:این دسته از اسیران جنگی نباید دوباره در مخاصمات مسلحانه شرکت کنند. دولت متبوع آنان نیز نباید  آنان را وادار به شرکت در حدمات فعال نظامی نماید.(مادۀ 117 ک3)همانگونه که قبلا ذکر شد یکی ... ادامه مطلب

۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۵

مرحوم دولابی: آنها که سیرند از جزئیات غذا می‌پرسند

مرحوم دولابی: آنها که سیرند از جزئیات غذا می‌پرسند

 مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: و مصلی ملائکه اللهِ و اینجا محل نماز ملائکه است. مومنین هم که نماز می‌خوانند، ملائکه با آنهایند. که اگر کسی وضو بگیرد و برای نماز، اذان و اقامه بگوید سه صف از ملائکه، پشت سر او به نماز می‌ایستند ولو اینکه در خانه ... ادامه مطلب

۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۵

حقوق اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه (۱۲)

حقوق اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه (۱۲)

 مبحث هفتم: مجازات های قضایی و تنبیه های انضباتی اسیران جنگیگفتار دوم: دادرسی عادلانه3. تنبیه های انضباطی:از آنجا که بیشتر تخلفات اسیران جنگی ، تخلف های انضباطی هستند تا قضایی، مادۀ 89 کنوانسیون سوم ، این نوع تنبیه را مورد توجه قرار داده و ... ادامه مطلب

۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۵

حقوق اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه(۱۱)

حقوق اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه(۱۱)

مبحث هفتم: مجازات های قضایی و تنبیه های انضباتی اسیران جنگیگفتار اول: قانون حاکم و مجازات های قضایی و تنبیه های انضباطیاسیران جنگی تابع قوانین و مقررات حاکم در نیروهای مسلح «قدرت اسیر گیرنده» خواهند بود. نقض این مقررات توسط اسیر جنگی متضمن اِعمال تنبیه های ... ادامه مطلب

۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵

حقوق اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه(۱۰)

حقوق اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه(۱۰)

 مبحث پنجم: استفاد از نیروی کار و روابط مالی اسیران جنگیگفتار دوم: روابط مالی اسیران جنگیاسیران جنگی میتوانند علاوه بر دسترسی به مبالغ پولی که هنگام اسارت در اختیار داشته اند و توسط «قدرت اسیر گیرنده »ضبط شده است(مادۀ 59 ک 3).از منابع دیگری نیز در ... ادامه مطلب

۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵

حقوق اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه(۸)

حقوق اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه(۸)

گفتار دوم : شرایط زیست اسیران جنگی«قدرت اسیر گیرنده» موظف است غذا و آب شرب کافی (مادۀ 26 ک 3) لباس مناسب (مادۀ 27 ک 3) و مراقبت های پزشکی لازم، نظیر نیروهای مسلح متبوع خود، در اختیار اسیران جنگی قرار دهد(مواد 29 تا 31).1.   تأمین ... ادامه مطلب

۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵

حقوق اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه(۷)

حقوق اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه(۷)

 گفتار سوم: مراقبت از اسیران جنگی در زمان انتقال1.    تأمین آب، غذا و پوشاک مناسب: اسیران جنگی معمولاً پس از درگیری، جراحت و یا تعقیب و گریزهای سخت و طاقت فرسا ، گرسنه و تشنه به اسارت در می آیند؛ لذا طبیعی است که نیازمند آب، غذا و ... ادامه مطلب

۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵

حقوق اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه(۶)

حقوق اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه(۶)

 گفتار دوم: شرایط انسانی انتقال اسیران جنگیانتقال اسیران جنگی باید در شرایط انسانی نظیر جابه جایی نیروهای مسلح«قدرت اسیر گیرنده» انجام شود. اسیران جنگی باید از غذا، لباس و مراقبت های پزشکی کافی برخوردار بوده و از حملۀ مردم غیر نظامی در امان باشند(مادۀ 20 ک 3)1.     رفتار ... ادامه مطلب

۰۸ / ۱۰ / ۱۳۹۵

حقوق اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه(۵)

حقوق اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه(۵)

 گفتار دوم:خلع سلاح، تفتیش و انتقال اسیران جنگیخلع سلاح و تفتیش اسیران جنگی مجاز ولی غارت اموال شخصی آنان ممنوع است(مادۀ 18 پاراگراف 1ک 3).1.تفتیش و مصادرۀ اموال نظامی: اولین اقدام فرد و یا یگان اسیر گیرنده، خلع سلاح و تفتیش اسیران جنگی و مصادرۀ تجهیزات و اسناد ... ادامه مطلب

۰۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵

رفتار انسانی و احترام به شخصیت و شرافت اسیران جنگی

رفتار انسانی و احترام به شخصیت و شرافت اسیران جنگی

 گفتار دوم:1.رفتار غیر انسانی: اصل«رفتار انسانی»از مهمترین اصول حمایت از اسیران جنگی است. این اصل ابتدا در کد لیبر(مادۀ76) و اعلامیۀ بروکسل (بند 2 مادۀ23) شناسایی و سپس در مقررات لاهه(مادۀ4) تدوین شده و در مادۀ 3 مشترک کنوانسیون های ژنو و سایر کنوانسیون های آن، از جمله مادۀ 13 ... ادامه مطلب

۲۷ / ۰۹ / ۱۳۹۵

Page 1 of 3123