سهام داران حقیقی شرکت مینو شرق (سهامی عام)

چاپ 

سوال : لطفا ترکیب سهام داران شرکت مینو شرق (سهامی عام) را بفرمایید، آیا افراد آزاده جزو سهام داران این شرکت هستند؟

جواب : شرکت مینو شرق (سهامی عام) دارای حدود دو هزار نفر سهامدار است. از این تعداد، حدود بیست نفر اشخاص حقوقی(شرکت ها) هستند و بقیه اشخاص حقیقی هستند و اگر فرد آزاده ای شخصاً سهام این شرکت را در بورس خریداری کرده باشد، جزو سهام داران حقیقی شرکت محسوب می شود.