دیدار آزادگان تکریت ۱۱ ساکن مشهد

چاپهمزمان باسالگرد عملیات کربلای ۴ و ۵ و ۶ جلسه دیدار آزادگان تکریت۱۱ روز جمعه ۱۷ دیماه از ساعت ۱۸ در منزل آزاده گرامی سیدجعفر موسوی برگزار شد.