مطالبات ایثارگران / دریافتی حقوق از بنیاد شهید برای جانباز ۱۰ درصد

چاپ 

سوال سلام شما اطلاع دارید اگر فردی جانبازی۱۰درصد داشته باشد وسی سال سابقه از اموزش وپرورش بازنشسته شده باشد

میتواند از بنیاد حقوق دریافت کند.

جواب دریافت حقوق از بابت جانبازی تابع درصد نیست, بلکه تابع آرا ازکارافتادگی کمیسیونهای پزشکی بنیاد و نیروهای مسلح است. البته کمک معیشت برای جانبازان فاقد شغل و درآمد که حالت اشتغال بگیر و وظیفه بگیر نیستند هم تصویب شده است.